SUMo cho Windows 10 (32/64 bit)

SUMo cho Windows 10

SUMo cho Windows 10 - Một công cụ để tìm kiếm và tải về các bản cập nhật phần mềm. Ứng dụng tự động tích hợp danh sách các phần mềm đã cài đặt, bao gồm máy quét để phân tích các thư mục hệ thống, cho phép bạn thêm phần mềm di động, sử dụng tài nguyên chính thức từ chữ ký tệp kỹ thuật số, cung cấp khả năng kết nối các kho lưu trữ của bên thứ ba.

Tiện ích có thể phát hiện các phiên bản beta của chương trình, thông báo về nhu cầu cập nhật, hiển thị thông tin ngắn gọn về những thay đổi trong phiên bản đã cài đặt. Nó hỗ trợ tải dữ liệu hàng loạt, tạo bản sao lưu để khôi phục trong trường hợp hoạt động ứng dụng không chính xác. Bạn có thể tải xuống miễn phí SUMo phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 10 Tiếng Việt.

TẢI XUỐNG

Thông tin kỹ thuật SUMo

Ảnh chụp màn hình SUMo cho Windows 10Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. OperaOpera
  3. NortonNorton
  4. Double DriverDouble Driver
  5. iTunesiTunes
  6. PhotoFuniaPhotoFunia
Nhận xét