Foxit Advanced PDF Editor cho Windows 10 (32/64 bit)

Foxit Advanced PDF Editor cho Windows 10

Foxit Advanced PDF Editor cho Windows 10 là trình chỉnh sửa tệp PDF, ứng phó với tất cả các thao tác cơ bản mà không cần cài đặt phần mềm bổ sung. Mở tài liệu mong muốn là một trình duyệt tệp. Bạn có thể kéo tài liệu PDF vào không gian làm việc.

Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn có thể xem, chỉnh sửa văn bản, thay đổi khoảng cách giữa các từ, điều chỉnh phông chữ, tỷ lệ, thực hiện một nét, điền. Bạn có thể thêm văn bản mới, yếu tố đồ họa, hình ảnh, thay đổi định dạng trang, phân tích / hợp nhất văn bản. Bạn có thể tải xuống miễn phí Foxit Advanced PDF Editor phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 10 Tiếng Việt.

TẢI XUỐNG

Thông tin kỹ thuật Foxit Advanced PDF Editor

Ảnh chụp màn hình Foxit Advanced PDF Editor cho Windows 10Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. Foxit PhantomFoxit Phantom
  3. Foxit ReaderFoxit Reader
  4. Foxit PDF EditorFoxit PDF Editor
  5. iTunesiTunes
  6. PDF EditorPDF Editor
Nhận xét