HeidiSQL cho Windows 10 (32/64 bit)

HeidiSQL cho Windows 10

HeidiSQL cho Windows 10 - DBMS có hỗ trợ kết nối được mã hóa SSH. Ứng dụng sử dụng mã mở, cho phép bạn tạo các tập lệnh xử lý của riêng mình, có thể tương tác với các cơ sở dữ liệu SQL khác nhau trong nhiều chế độ, hỗ trợ dòng lệnh và giao diện web.

Cung cấp xuất trực tiếp các bảng, thiết lập đặc quyền người dùng và nhập dữ liệu từ các tệp văn bản. DBMS bao gồm một vỏ đồ họa để chỉnh sửa các giá trị, có thể chuyển đổi và lưu thông tin dưới dạng các phần tử XML, nhận biết các truy vấn nhị phân, ascii. Có thể tối ưu hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu ở chế độ hàng loạt. Bạn có thể tải xuống miễn phí HeidiSQL phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 10 Tiếng Việt.

TẢI XUỐNG

Thông tin kỹ thuật HeidiSQL

Ảnh chụp màn hình HeidiSQL cho Windows 10Phần mềm liên quan
  1. 7-Zip7-Zip
  2. FastStone CaptureFastStone Capture
  3. AutoHotkeyAutoHotkey
  4. Microsoft SQL ServerMicrosoft SQL Server
  5. MySQL WorkbenchMySQL Workbench
  6. MySQLMySQL
Nhận xét