Download Accelerator Plus cho Windows 10 (32/64 bit)

Download Accelerator Plus cho Windows 10

Download Accelerator Plus cho Windows 10 - Trình quản lý tải xuống với tải xuống nâng cao. Ứng dụng hỗ trợ hoạt động thông qua các kết nối http, ssl được mã hóa hoặc https, có thể tương tác với các máy chủ ftp, có thể kết nối thông qua máy chủ proxy hoặc gấp đôi NAT.

Tiện ích bao gồm một công cụ xem trước video và lập lịch tác vụ, chức năng kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu với tính năng md5. Chương trình có giao diện người dùng đơn giản, có thể lập danh mục dữ liệu, hỗ trợ tìm kiếm nhân bản và phục hồi tải xuống từ bất kỳ trang web và dịch vụ Internet nào. Bạn có thể tải xuống miễn phí Download Accelerator Plus phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 10 Tiếng Việt.

TẢI XUỐNG

Thông tin kỹ thuật Download Accelerator Plus

Ảnh chụp màn hình Download Accelerator Plus cho Windows 10Phần mềm liên quan
  1. Internet Download ManagerInternet Download Manager
  2. FlashGetFlashGet
  3. Free Download ManagerFree Download Manager
  4. JDownloaderJDownloader
  5. MiponyMipony
  6. WgetWget
Nhận xét