SysMetrix cho Windows 10 (32/64 bit)

SysMetrix cho Windows 10

SysMetrix cho Windows 10 Hiển thị thời gian hiện tại với ngày. Sử dụng ứng dụng, người dùng có thể làm quen với thông tin chi tiết về các thành phần của máy tính. Hiển thị tải của CPU, RAM, tỷ lệ phần trăm không gian trống trên ổ cứng. Bạn có thể tìm hiểu có bao nhiêu đối tượng được đặt trong giỏ, làm trống nó.

Chủ đề hoán đổi cho nhau được hỗ trợ. Bạn có thể nhận được báo cáo về thời gian hoạt động của hệ điều hành kể từ thời điểm nó được khởi chạy, tìm hiểu thông tin về tốc độ kết nối với mạng. Tiện ích có các công cụ để làm việc với hộp thư. Bạn có thể tải xuống miễn phí SysMetrix phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 10 Tiếng Việt.

TẢI XUỐNG

Thông tin kỹ thuật SysMetrix

Ảnh chụp màn hình SysMetrix cho Windows 10Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. Adobe PhotoshopAdobe Photoshop
  3. OperaOpera
  4. Core TempCore Temp
  5. Real TempReal Temp
  6. SpeedFanSpeedFan
Nhận xét