PowerOff cho Windows 10 (32/64 bit)

PowerOff cho Windows 10

PowerOff cho Windows 10 bắt đầu bộ hẹn giờ để tắt máy, khởi động lại, thiết bị dự phòng. Trong cài đặt, kết nối mạng bị tắt, thiết bị được bật từ xa, dữ liệu bổ sung và lệnh mạng được gửi.

Để tự động tắt, người dùng có thể chọn bất kỳ hành động nào, bật đếm ngược, phân phối sạc pin. Nhật ký cho thấy toàn bộ lịch sử làm việc với sản phẩm, bộ lập lịch tác vụ cải thiện chất lượng và tốc độ của tất cả các tác vụ. Bạn có thể tải xuống miễn phí PowerOff phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 10 Tiếng Việt.

TẢI XUỐNG

Thông tin kỹ thuật PowerOff

Ảnh chụp màn hình PowerOff cho Windows 10Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. Auto ShutDownAuto ShutDown
  3. Driver MagicianDriver Magician
  4. Flash Media PlayerFlash Media Player
  5. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  6. SteamSteam
Nhận xét