phpDesigner cho Windows 10 (32/64 bit)

phpDesigner cho Windows 10

phpDesigner cho Windows 10 - một công cụ để tạo các trang web với khả năng gỡ lỗi trực quan. Chương trình hỗ trợ tô sáng cú pháp và tự động hoàn thành hầu hết các ngôn ngữ web, bao gồm các công cụ để tối ưu hóa đánh dấu html, phân tích và lược tả tập lệnh, với khả năng xem lại các biến và nhanh chóng chuyển sang khai báo mã.

Nó chứa một tham chiếu lệnh và trình thiết kế truy vấn SQL, sử dụng Xdebug để gỡ lỗi từng bước, xem trước các toán tử liên quan. Nó có thể kết nối các thư viện jQuery, Dojo, Prototype, kiểm tra tính chính xác của đầu vào, làm việc với các khối được tạo sẵn và các trình tạo mã. Bạn có thể tải xuống miễn phí phpDesigner phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 10 Tiếng Việt.

TẢI XUỐNG

Thông tin kỹ thuật phpDesigner

Ảnh chụp màn hình phpDesigner cho Windows 10Phần mềm liên quan
  1. CCleanerCCleaner
  2. Windows Media PlayerWindows Media Player
  3. WhatsAppWhatsApp
  4. Adobe DreamweaverAdobe Dreamweaver
  5. KompoZerKompoZer
  6. NetBeansNetBeans
Nhận xét