Multi Password Recovery cho Windows 10 (32/64 bit)

Multi Password Recovery cho Windows 10

Multi Password Recovery cho Windows 10 - Một chương trình hữu ích sẽ giúp giải mã bất kỳ mật khẩu, kiểm tra độ tin cậy của nó. Không yêu cầu sự can thiệp của người dùng, anh ta độc lập tìm các tổ hợp mã trong các ứng dụng khác nhau, trên các trang web và sau đó nhận ra chúng.

Phần mềm này có thể làm việc với các trình duyệt, ứng dụng email, tin nhắn tức thời. Trong cài đặt, bạn có thể kích hoạt hiển thị các ký tự dưới dấu hoa thị. Có thể sao chép, di chuyển, xóa một tập tin với dữ liệu ủy quyền của người dùng. Có một công cụ để tạo mật mã phức tạp. Báo cáo tiến độ được lưu vào đĩa cứng. Bạn có thể tải xuống miễn phí Multi Password Recovery phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 10 Tiếng Việt.

TẢI XUỐNG

Thông tin kỹ thuật Multi Password Recovery

Ảnh chụp màn hình Multi Password Recovery cho Windows 10Phần mềm liên quan
  1. Google ChromeGoogle Chrome
  2. OperaOpera
  3. Comodo Time MachineComodo Time Machine
  4. KeePassKeePass
  5. SAMInsideSAMInside
  6. WinThrusterWinThruster
Nhận xét