Handy Backup cho Windows 10 (32/64 bit)

Handy Backup cho Windows 10

Handy Backup cho Windows 10 - chương trình máy chủ để sao lưu dữ liệu với sự hỗ trợ cho các giao thức truyền thông mạng. Nó cung cấp lưu trữ bằng cách sử dụng bộ lập lịch, hỗ trợ đồng bộ hóa các bản sao, khôi phục các tệp sao lưu riêng lẻ.

Ứng dụng có thể sao chép toàn bộ đĩa cứng, hoạt động với ổ đĩa quang và máy chủ FTP và cho phép bạn mã hóa thông tin bằng khóa 128 bit. Tiện ích hỗ trợ sao chép với dấu hiệu thời gian, có thể gửi tệp nhật ký vào e-mail, khởi chạy sao lưu khi rời khỏi hệ thống, thực hiện lưu trữ tập trung các máy trạm. Bạn có thể tải xuống miễn phí Handy Backup phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 10 Tiếng Việt.

TẢI XUỐNG

Thông tin kỹ thuật Handy Backup

Ảnh chụp màn hình Handy Backup cho Windows 10Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. OperaOpera
  3. NortonNorton
  4. AOMEI BackupperAOMEI Backupper
  5. iTunesiTunes
  6. PowerISOPowerISO
Nhận xét