CuneiForm cho Windows 10 (32/64 bit)

CuneiForm cho Windows 10

CuneiForm cho Windows 10 - một chương trình nhận ra bất kỳ tài liệu nào bằng phương pháp quang học. Nó cho phép bạn chỉnh sửa phương tiện điện tử, tập tin đồ họa. Cấu trúc tài liệu và kích thước phông chữ không bị ảnh hưởng. Nó có các đặc điểm duy nhất để làm việc với tài liệu đơn hoặc lô.

Các tài liệu được xử lý có thể được chỉnh sửa trong các chương trình thích hợp hoặc với sự trợ giúp của các ứng dụng văn phòng đặc biệt. Có một chức năng để lưu giấy tờ ở các định dạng phổ biến nhất. Bạn có thể tải xuống miễn phí CuneiForm phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 10 Tiếng Việt.

TẢI XUỐNG

Thông tin kỹ thuật CuneiForm

Ảnh chụp màn hình CuneiForm cho Windows 10Phần mềm liên quan
  1. Adobe PhotoshopAdobe Photoshop
  2. Adobe AcrobatAdobe Acrobat
  3. Microsoft PowerPointMicrosoft PowerPoint
  4. Adobe ReaderAdobe Reader
  5. PDF ReaderPDF Reader
  6. ABBYY FineReaderABBYY FineReader
Nhận xét